Antisemitism - Hat och fientlighet mot judar


Ordet antisemitism är ett samlingsbegrepp för hat och fientlighet mot judar. Hatet mot judar har funnits sedan länge, det finns källor som visar redan trehundratalet före Kristus så var hatet mot judarna en del i den antika världen. Anledningen till hatet mot judarna har med århundradena förändrats.

Under antiken var judarna ett hot mot de dåvarande polyetiska religionerna som var dominanta vid den här tiden. Efter att kristendomen tog över ersattes hatet främst till föreställningen att judarna var skyldiga till Jesus död.

Under medeltiden beskylldes judarna för att ha ett för stort inflytande inom handels- och finansväsendet. Judarna hade för mycket makt bankverksamheten med sina räntor på lån, något som kristna inte hade rätt att ta ut.

Senare under 1800-talet fortsatte judehatet att handla om den judiska makten och dess politiska inflytande, ofta i det fördolda. Judarna anklagades ofta för att vara illojala mot staten och det land som de bodde i. Judar var inget man kunde lite på.

Efter första världskriget hade tagit slut banades en ny väg av judehat fram i och med Nazityskland födelse och början på andra världskriget. Judarna var nu inte bara ett hot genom dess inflytande inom finansvärlden. De var dessutom ett hot mot den ariska rasens överlevnad. Hatet mot judarna under andra världskriget kom att resultera att över sex miljoner judar dödades.

När andra världskriget var avslutat började nu många av de judar som flytt från sina hem att återvända. I många fall möttes de av antisemitiska känslor i samband med att familjerna kom fram till sina gamla hem som nu många gånger var bebodda av andra. Läs mer om antisemitismen under efterkrigstiden.

Än idag finns en utbredd antisemitism inom Europa. I rapporter från European Union Agency For Fundamental Rights går det att läsa att angreppen mot judar ökar. Angreppen kan både vara angrepp mot judar som person, men ofta handlar det om synagogor, begravningsplatser och judiska affärsrörelser.


Skriv en kommentar

Antisemitism.se - För dig som vill lära dig mer om antisemitism.