Antisemitismen idag


Inom vit-makt-rörelsen drivs myten om en judisk världskonspiration starkt. Grogrunden för både vit makt och nynazistiska rörelser bygger ofta på de gamla fördomarna om judarna. Fördomar som har funnits i hundratals år, att judarna är hemlighetsfulla och farliga för den enskilde individen och nationen.

Det kan tilläggas att myten om judar även finns spridd bland människor utanför den nynazistiska rörelsen. I en undersökning som Brottsförebyggande rådet gjorde 2006 höll 15 procent med påståendet att "judarna har för stort inflytande i världen idag". I övriga Europa har liknande undersökningar visat att cirka 25 procent håller med om påståendet.


Skriv en kommentar

Antisemitism.se - För dig som vill lära dig mer om antisemitism.