Under 1800-talet

Från slutet av 1700-talet började judarna bli alltmer accepterade och fick även fulla medborgerliga rättigheter så ändrades det under 1800-talet. Judarna kom nu åter fram i samband med att nationalistiska strömmar flödade i Europa. Judarna sågs som några som sakna loyalitet mot sitt land och inte kunde litas på. Det är nu under 1800-talet som den "moderna" judehatet växte fram, ofta bygd på myter om att judar utövar en farlig makt i samhället och världen där de skapar sin egen agenda. Ordet antisemitism börjar nu (1870-talet) användas och brukar förknippas med den tyske journalisten Wilhelm Marr i syfte att få judehatet mer modernt än den tidigare använda antijudismen.

Runt sekelskiftet 1900 förekom allt mer judeförföljelser, framförallt i Ryssland vilket ledde till massmord på judar och en utvandring till Västeuropa, USA och Palestina. Från början av 1900-talet började även en hatskrift mot judarna att spridas. Skriften hette "Sions vises protokoll" och i den spreds myten om en judisk konspiration som försöker ta över hela världen.

Trots att skriften har avslöjats som en förfalskning så fortsätts den att spridas än idag.