Antisemitism under 1800-talet


Från slutet av 1700-talet började judarna bli alltmer accepterade och fick även fulla medborgerliga rättigheter så ändrades det under 1800-talet. Judarna kom nu åter fram i samband med att nationalistiska strömmar flödade i Europa. Judarna sågs som några som sakna lojalitet mot sitt land och inte kunde litas på. Det är nu under 1800-talet som den "moderna" judehatet växte fram, ofta bygd på myter om att judar utövar en farlig makt i samhället och världen där de skapar sin egen agenda. Ordet antisemitism börjar nu (1870-talet) användas och brukar förknippas med den tyske journalisten Wilhelm Marr i syfte att få judehatet mer modernt än den tidigare använda antijudismen.

Runt sekelskiftet 1900 förekom allt mer judeförföljelser, framförallt i Ryssland vilket ledde till massmord på judar och en utvandring till Västeuropa, USA och Palestina. Från början av 1900-talet började även en hatskrift mot judarna att spridas. Skriften hette "Sions vises protokoll" och i den spreds myten om en judisk konspiration som försöker ta över hela världen.

Trots att skriften har avslöjats som en förfalskning så fortsätts den att spridas än idag.


Skriv en kommentar

Antisemitism.se - För dig som vill lära dig mer om antisemitism.