Antisemitism under Nazityskland


I väst försämrades judarnas situation drastiskt i samband med att rasbiologiska argument vann mer mark. Rasbiologin utgick från att dela upp mänskligheten i olika raser där judarna var lågt klassade till skillnad från germanska arierna. Med Nürnberglagarna 1935 fråntogs de tyska judarna sina medborgerliga rättigheter. Efter det blev judeförföljelserna allt vanligare och vid kristallnatten 9-10 november 1938 misshandlades flera judar och judiska affärer slogs sönder/sattes i brand.

Under andra världskriget blev judefrågan allt större och i samband med Wannseekonferensen 1942 avhandlades "den slutliga lösningen av judefrågan", vilket innebar att judarna skulle massmördas. Totalt sett lyckades nazi-tyskaland att döda nästan sex miljoner människor, ett massmord som även kallas för "förintelsen".

I den nazistiska propagandan användes bland annat skriften "Sions vises protokoll" som började spridas i början av 1900-talet. I den växte myten fram om en judisk konspiration som försökte ta över hela världen. nazisterna såg USA, Storbritannien och Sovjetunionen som styrda av den judiska världskonspirationen.


Skriv en kommentar

Antisemitism.se - För dig som vill lära dig mer om antisemitism.